Тошко Керанов – Директор

Гинка Керанова – Български език и Литература

Нели Димитрова – Английски език

Станка Димова – Математика, Информационни технологии, Физика

Анастасия Андонова – Биология, Химия, Музика

Георги Минков – Физическо възпитание и Спорт

Огнян Вичев – Изобразително изкуство, Технологии

Татяна Караджова – География, История

Павел Василев – Начален учител 1 клас

Мирослава Георгиева – Възпитател 1 клас

Йорданка Игнатова  –  Начален учител 2  клас

Елис Ахмедова – Възпитател 2  клас

Ани Великова – Начален учител 3 клас

Сълзина Андонова- Възпитател 3 клас

Павлинка Пеева – Начален учител 4 клас

Теодора Димова – Възпитател 4 клас

 
Димитринка Енчева – възпитател 5, 6 клас
 

Гюлхан Сали – ПДГ 

Добре Дошли!


Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" е построено през 1953 г. и приема името на поета на 7-ми ноември 1959 г. Намира се в централната част на град Добрич.
Контакти

Адрес
ул. "Отец Паисий" 37

Телефон
Сектретар-Счетоводител
058 604493

Директор
058 602414

E-Mail
ouvapcarov@abv.bg