Проекти

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ГРУПИ:

1. БЕЛ 4 клас - 5 ученици

2. БЕЛ 7 клас - 5 ученици

3. Английски език 6 клас - 5 ученици

4. Математика 1 клас - 5 ученици

5. Математика 2 клас - 5 ученици

6. Математика 4 клас - 5 ученици

7. Математика 7 клас - 5 ученици

 

АПСПО

/Активно приобщаване в системата на предучилищното образование/

БЕЛ  ПГ А - 5 деца

 

Обарзование за утрешния ден

ГРУПИ:

1.Приятели с компютъра 3 клас - 15 ученици

2. Компютърът - моят помощник 5 и 6 клас -15 ученици

 

Занимания по интереси 

/Наредба за приобщаващо образование/

ГРУПИ:

1.Занимателна математика 4 клас - 10 ученици

2.Млад техник 2 клас - 10 ученици

3.Занимателна история 6 клас - 12 ученици

4. Занимателна биология 5 клас - 11 ученици

5.Хандбал 3 - 5 клас - 12 ученици

6.Хандбал 6,7 клас - 12 ученици

 

Общо - 137 ученици