Проекти

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ГРУПИ:

1. БЕЛ 1 клас - 5 ученици

2. БЕЛ 7 клас - 5 ученици

3. Английски език 5 клас - 5 ученици

4. Математика 1 клас - 5 ученици

5. Математика 2 клас - 5 ученици

6. Математика 3 клас - 5 ученици

7. Математика 7 клас - 5 ученици

 

АПСПО

/Активно приобщаване в системата на предучилищното образование/

БЕЛ  ПГ А - 5 деца

 

Занимания по интереси 

/Наредба за приобщаващо образование/

ГРУПИ:

1.Занимателна математика 4 клас - 10 ученици

2.Млад техник 2 клас - 10 ученици

3. Занимателна биология 5 клас - 10 ученици

4.Хандбал 4,5 клас - 12 ученици

5.Хандбал 6,7 клас - 12 ученици

 

Общо - 94 ученици