Колегия

Тошко Керанов - Директор

Ани Великова - Заместник - директор

Илия Манов - Български език и Литература

Нели Димитрова - Английски език,Технологии

Станка Димова - Математика, Информационни технологии, Физика

Тереза Карамузова - Биология, Химия

Георги Минков - Физическо възпитание и Спорт

 Изобразително изкуство

 География, История

  Велин Великов - Музика

Сълзина Андонова - Начален учител 1 клас

 

Руска Андреева - Възпитател 1 клас

Павлинка Пеева - Начален учител 2 клас

Теодора Димова - Възпитател 2 клас

Павел Василев - Начален учител 3 клас

Мирослава Георгиева - Възпитател 3 клас

Йорданка Игнатова  -  Начален учител 4 клас

Елис Ахмедова - Възпитател 4  клас

Димитринка Енчева - възпитател 5, 6 клас

Гюлхан Сали - ПДГ